Shows

Devi Delight

 

A-litter

 

Du kan laste ned kopi av bedømmelsene ved å klikke på datoen for de enkelte utstillingene

 

 

NO*Mimesbrunnens A-litter

NORAK 24 - 25 mai 2014.

Alle 7 var med på utstilling, for å "vise seg frem" og for at jeg skulle lære mer. Det betydde at kattungene i stor grad konkurrerte med hverandre.

Kullet ble Best in Show 25 mai

♥♥♥

 

 

 

 

 

NO*Mimesbrunnens Arthur

ble best i variant begge dagene på NORAK utstillingen, og fikk dermed mulighet til å delta på

Scandianvian Winner

13-14 september 2014 (Ex1, klasse 11)

♥♥♥

 

 

 

 

 

CH NO*Mimesbrunnens Ask

 

CAC, Adelkatten, 31.01.2015

CAC, Adelkatten, 01.02.2015

CH, CAC, NORAK, 21.03.2015

CACIB, NORAK, 22.03 2015

♥♥♥

Ask er nå kastrert

 

 

 

 

 

 

 

IC (N) Alneskatten's Devi Delight

EX1, NORAK 20.03.2010

EX1, NORAK 21.03.2010

EX1 BIV 08.05.2010 Skogkattmesterskapet

CAC, NORAK, 13.11.2010

CAC, NORAK, 14.11.2010

CH, CAC, Adelkatten, 12.12.2010

CACIB, Adelkatten, 12.12.2010

CACIB, Adelkatten 25.11.2012

IC, CACIB, Gøteborg Rasekattklubb, 09.02 2013

 

Dette er de 9 utsillingene som Devi har deltatt på. Hun mistrives sterkt, og viser seg ikke frem fra sin beste side. For å redusere stress, har dommere latt være å nominere henne. Vi tok en pause mellom 2010 og 2012 (med et kull) og forsøkte igjen i 2012 for å se om hun følte seg tryggere på dommerbordet, - men nei. Glad pus er det viktigste! Vi forsøker dermed ikke å få flere titler. Hun er fin som hun er.

♥♥♥

 

Shows